Bruto Standaardsaldi voor de gewassen en de veehouderij (Periode 1992/93-1996/97)

Dien Delattre, René Hellemans, Nicole Taragola

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  Sinds 1978 is het basisprincipe van de classificatie van de landbouwbedrijven op communautair vlak onveranderd gebleven: de typologie van de landbouwbedrijven is gebaseerd op hun technisch-economische gerichtheid en op hun economische dimensie. Deze twee elementen worden bepaald op basis van de bruto standaardsaldi (BSS) van de verschillende landbouw- en tuinbouwproducties.

  In deze publicatie vindt men vooreerst de gegevens die hebben gediend voor de berekening van de BSS voor de boekjaren 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 en 1996-97, vervolgens de afgeronde gemiddelde waarden voor de vijf boekjaren en tenslotte de gemiddelde BSS uitgedrukt in ECU (BSS "1994"). Het zijn deze laatsten die worden toegepast voor de bepaling van de communautaire typologie.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Middenstand en Landbouw, Centrum voor Landbouweconomie (CLE)
  VolumeSTAT A12-1998
  Aantal pagina’s67
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1998

  Publicatie series

  NaamC.L.E.-Statistieken
  UitgeverijMinisterie van Middenstand en Landbouw, Centrum voor Landbouweconomie
  Nr.STAT A12 - 1998

  Dit citeren