Bruto standaardsaldi voor de gewassen en de veehouderij (Periode 1985/86 - 1987/88)

René Hellemans, Nicole Taragola

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  De communautaire typologie van de landbouwbedrijven is gebaseerd op hun technisch-economische gerichtheid en op hun economische dimensie. Deze twee elementen worden bepaald op basis van de bruto standaardsaldi (BSS) van de verschillende landbouw- en tuinbouwproducties.

  In deze publicatie vindt men vooreerst de gegevens die hebben gediend voor de berekening van de BSS voor de boekjaren 1985-86, 1986-87 en 1988-89, vervolgens de afgeronde gemiddelde waarden voor de drie boekjaren en tenslotte de gemiddelde BSS uitgedrukt in ECU (BSS "1986"). Het zijn deze laatsten die worden toegepast voor de bepaling van de communautaire typologie.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
  VolumeL.E.I.-Statistieken
  Aantal pagina’s49
  PublicatiestatusGepubliceerd - okt-1989

  Publicatie series

  NaamL.E.I.-Statistieken
  UitgeverijMinisterie van Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut

  Dit citeren