Building bridges: integrating in situ Hi-C and molecular cytogenetics to reconstruct Rosa wichurana pseudochromosomes

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstract

    Zoekresultaten