By-catch in a tropical shrimp fishery: how effective are TEDs and BRDs in excluding elasmobranchs?

Tomas Willems, Kris Hostens, Magda Vincx

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'By-catch in a tropical shrimp fishery: how effective are TEDs and BRDs in excluding elasmobranchs?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen