Cadmium uptake by plant and transport in soil column under industrial wastewater Irrigation: A case study

Ali Mehmandoostkotlar, S. A. Hashemi Monfared, M. Azhdary Moghadam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Cadmium uptake by plant and transport in soil column under industrial wastewater Irrigation: A case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen