Can dietary fiber influence Parkinson’s patients’ gut microbiota and short chain fatty acid production – an ex-vivo study, preliminary results.

Florence Baert, Christophe Matthys, Geertrui Vlaemynck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstract

21 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Dit citeren