Can pulse trawling reduce the mechanical impact on the benthic ecosystem in the bottom trawl fishery for sole?

Hans Polet, Jochen Depestele, Bart Vanelslander, Niels Hintzen, Ana Ivanovic, Barry O'neill, Jan Jaap Poos, Lorna R. Teal, Adriaan Rijnsdorp

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    48 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Can pulse trawling reduce the mechanical impact on the benthic ecosystem in the bottom trawl fishery for sole?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen