Can Epitrix spp. be a threat to potato production in Belgium?

Negin Ebrahimi, Dominiek Vangansbeke, Sandrine Chavalle, Jean Pierre Jansen, Marc Goeminne, Hans Casteels, Patrick De Clercq, Jochem Bonte, Nick Berkvens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Can<i> Epitrix</i> spp. be a threat to potato production in Belgium?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie