Canopy height measurements and non-destructive biomass estimation of Lolium perenne swards using UAV imagery

Irene Borra-Serrano, Tom De Swaef, Hilde Muylle, David Nuyttens, Jurgen Vangeyte, Koen Mertens, Wouter Saeys, Ben Somers, Isabel Roldan-Ruiz, Peter Lootens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Canopy height measurements and non-destructive biomass estimation of Lolium perenne swards using UAV imagery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw & Biologie