Catalogue belge description et recommandation plantes fourragères et engrais verts 2014

Joke Pannecoucque, Johan Van Waes, Alex De Vliegher, Guillaume Jacquemin

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  102 Downloads (Pure)
  TaalFrans
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  VolumeILVO mededeling 124
  Aantal pagina's73
  ISBN van geprinte versie1784-3197
  StatusGepubliceerd - dec-2013

  Dit citeren