Celery and celeriac: a critical view on present and future breeding

Silvia Bruznican, Hervé De Clercq, Tom Eeckhaut, Johan Van Huylenbroeck, Danny Geelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Celery and celeriac: a critical view on present and future breeding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie