Characterization of cereal cyst nematodes (Heterodera spp.) in Morocco based on morphology, morphometrics and rDNA-ITS sequence analysis.

Fouad Mokrini, Nicole Viaene, Lieven Waeyenberge, Abdelfatah A. Dababat, Maurice Moens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJournal of Plant Protection Research
  Volume57
  Exemplaarnummer3
  Pagina's (van-tot)227-235
  Aantal pagina’s9
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2017

  Dit citeren