Characterization of the On-Body Path Loss at 2.45 GHz and Energy Efficient WBAN Design for Dairy Cows

Said Benaissa, David Plets, Emmeric Tanghe, Günter Vermeeren, Luc Martens, Bart Sonck, Frank Tuyttens, Leen Vandaele, Nobby Stevens, Wout Joseph

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Characterization of the On-Body Path Loss at 2.45 GHz and Energy Efficient WBAN Design for Dairy Cows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen