Characterizing agroecological farming systems by combining the resilience and ESR framework

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

    49 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Characterizing agroecological farming systems by combining the resilience and ESR framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen