Chilling tolerance and early vigour-related characteristics evaluated in two Miscanthus genotypes

Simon Fonteyne, Peter Lootens, Hilde Muylle, Wim Van den Ende, Tom De Swaef, Dirk Reheul, Isabel Roldán-Ruiz

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    1 Downloads (Pure)
    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten