Chlorophyll a fluorescence as a technique to evaluate the quality of Rhododendron simsii

Peter Lootens, J Heursel

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Chlorophyll a fluorescence as a technique to evaluate the quality of Rhododendron simsii'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie