Closing the Phenotyping Gap: High Resolution UAV Time Series for Soybean Growth Analysis Provides Objective Data from Field Trials

Irene Borra-Serrano, Tom De Swaef, Paul Quataert, Jonas Aper, Aamir Saleem, Wouter Saeys, Ben Somers, Isabel Roldán-Ruiz, Peter Lootens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Filter
Afgerond

Zoekresultaten