Co-creatief onderzoeken: landbouwers en onderzoekers vinden elkaar in het creëren van kennis en innovatie: Reflectie van de NOBL-studienamiddag op 6 December 2012 te Leuven

Lieve De Cock, Carmen Landuyt, Koen Dhoore, An Jamart

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

  Uittreksel

  Onderzoek, waar landbouwers en onderzoekers samenwerken in het zoeken naar innovatieve oplossingen en nieuwe technologieën is niets nieuws. Door de jaren heen ontwikkelden zich verschillende vormen. Maar maken we er genoeg gebruik van? Maken we voldoende gebruik van wat wij van elkaar kunnen leren? Maken we gebruik van ervaringskennis van landbouwers en andere actoren uit de keten, geput uit vaak jarenlang experimenteren op hun eigen bedrijf? Zien we de kracht van een meestal sterk ontwikkeld waarnemingsvermogen van landbouwers, zowel gefocust op de concrete vraag als voor het grotere geheel van omgevingsfactoren? Wordt wetenschappelijke expertise en kennis optimaal ingezet en benut bij het oplossen van vaak complexe landbouwvraagstukken in de praktijk?

  Complexe uitdagingen vragen om co-creativiteit: de kwesties samen met alle betrokkenen in kaart brengen, innovatieve ideeën laten opborrelen, om van daaruit tot oplossingsgerichte en gedragen acties over te gaan. De inzet van creativiteit, expertise en ervaringen, liefst vanuit diverse hoeken (= co-creëren) en de zorg voor de toepasbaarheid van de kennis in het dagelijkse werkveld zijn onmisbare voorwaarden voor innovatief onderzoek.

  Overtuigd van de kracht van co-creatief onderzoeken/van samenwerking tussen landbouwer en onderzoeker in het creëren van kennis, organiseerde het Vlaamse kennis en onderzoeksnetwerk voor biologische landbouw en voeding (NOBL, CCBT en BBN)*1 een studienamiddag. Samen met landbouwers, onderzoekers en beleidmakers werd gereflecteerd over wat we verstaan onder co-creatief en participatief onderzoek en hoe we kunnen evolueren van onderzoek ‘op het bedrijf’ naar onderzoek ‘met het bedrijf’. Op welke manier zorgen we ervoor dat landbouwer en onderzoeker allebei even betrokken zijn? En hoe zorgen we ervoor dat de resultaten van landbouwonderzoek ook echt bijdragen aan een succesvolle innovatie in de praktijk?

  Het voorliggende document geeft een reflectie van de NOBL-studienamiddag op 6 december 2012 te Leuven op basis van de presentaties en het afsluitende debat. Brian Baker (FIBL, CH) bracht er een presentatie over participatief onderzoek. Chris Koopmans (Louis Bolk Instituut, NL) gaf enkele voorbeelden uit de praktijk. Inge Van Oost (EU-DG-Agri and Innovation) lichtte de nieuwe ontwikkelingen binnen de Europese onderzoekorganisatie toe. Jos Declercq en Johan Devreese, twee Vlaamse bioboeren, deelden hun ervaringen met participatie binnen onderzoek. Fleur Marchand en Koen Willekens (onderzoekers bij het ILVO) en Lieven Delanote (praktijkonderzoeker INAGRO) vervoegden de sprekers tijdens het debat.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - jan-2013

  Dit citeren