Cold storage to overcome dormancy affects the carbohydrate status and photosynthetic capacity of Rhododendron simsii

Annelies Christiaens, Ellen De Keyser, Peter Lootens, Els Pauwels, Isabel Roldán-Ruiz, Jan De Riek, Bruno Gobin, Marie-Christine Van Labeke

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Cold storage to overcome dormancy affects the carbohydrate status and photosynthetic capacity of Rhododendron simsii'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen