Collaborative governance dynamics in innovation platforms: case of Malawi’s District Stakeholder Panel

Kingsley Mikwamba, Joost Dessein, Daimon Kambewa, Lies Messely, Robert Strong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Collaborative governance dynamics in innovation platforms: case of Malawi’s District Stakeholder Panel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen