Commercial fish abundance estimation in the Belgian part of the North Sea through eDNA ddPCR analyses

Sam Desmet, Rein Brys, Sabrina Neyrinck, Kris Hostens, Sofie Derycke

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Commercial fish abundance estimation in the Belgian part of the North Sea through eDNA ddPCR analyses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen