Communicative diagnosis of cost-saving options for reducing nitrogen emission from pig finishing

Jef Van Meensel, Ludwig Lauwers, Guido Van Huylenbroeck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Communicative diagnosis of cost-saving options for reducing nitrogen emission from pig finishing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen