Comparing systemic defence-related gene expression changes upon migratory and sedentary nematode attack in rice

T Kyndt, K Nahar, Annelies Haegeman, D De Vleesschauwer, M Höfte, G Gheysen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Comparing systemic defence-related gene expression changes upon migratory and sedentary nematode attack in rice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Landbouw & Biologie