Comparison of mechanical disturbance in soft sediments due to tickler-chain SumWing trawl vs. electro-fitted PulseWing trawl.

Jochen Depestele, Koen Degrendele, Moosa Esmaeili, Ana Ivanovic, Silke Kröger, Finnbar G. O'neill, Ruth Parker, Hans Polet, Marc Roche, Lorna R. Teal, Bart Vanelslander, Adriaan Rijnsdorp

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Comparison of mechanical disturbance in soft sediments due to tickler-chain SumWing trawl vs. electro-fitted PulseWing trawl.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Landbouw & Biologie