Comparison of the performance between a spray gun and a spray boom in ornamentals

Dieter Foqué, David Nuyttens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Comparison of the performance between a spray gun and a spray boom in ornamentals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie