Compartimentering van de kust

Georges Allaert, Sylvie Van Damme, Pieter Foré, Sally Lierman, David Verhoestraete, Bjorn Verhofstede, Jeroen De Waegemaeker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  De Belgische kustlijn staat ter discussie. Haar beschermen tegen klimaatgebonden dreigingen vanuit de zee en het binnenland is enkel mogelijk als we geven en nemen. De onderzoekers van het interdisciplinaire project CcASPAR breken een lans voor een veerkrachtige ruimtelijke ordening in een brede kuststrook.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftA-plus
  Volume40
  Exemplaarnummer236
  Pagina's (van-tot)40-43
  Aantal pagina’s4
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

  Dit citeren