Competitive interactions between pulse and beam trawlers in the North Sea

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstract

    81 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Competitive interactions between pulse and beam trawlers in the North Sea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen