Compost als bemestingsvorm: Compost toedienen is investeren in de bodem

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

  53 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bemesten met compost biedt mogelijkheden voor de Vlaamse landbouw om een aantal belangrijke uitdagingen rond duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken. Via compostering zouden bijvoorbeeld organische afvalstromen uit stedelijke gebieden omgezet kunnen worden in nuttige meststoffen voor de landbouw. Wel kunnen de eigenschappen en de kwaliteit van compost sterk variëren en zijn er een aantal hinderpalen die een optimale toepassing in de weg kunnen staan. Aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) worden de productie en de toepassingsmogelijkheden van kwaliteitsvolle compost onderzocht. Onderzoekers Bert Reubens, Koen Willekens en Bart Vandecasteele geven tekst en uitleg.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - 17-sep.-2012

  Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • B390-plantenteelt
  • B390-tuinbouw
  • B401-pluimveeteelt

  Dit citeren