Composteren, co-composteren en co-inkuilen van de dikke fractie runderdrijfmest om productkwaliteit te optimaliseren en nutriëntenverliezen te beperken

Jarinda Viaene, Victoria Nelissen, Bert Reubens, Koen Willekens, Stefaan De Neve, Bart Vandecasteele

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    40 Downloads (Pure)
    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten