Computermodellering en validatie, d.m.v. schaalmodellen, van luchtstromingen in natuurlijk geventileerde stallen

Merlijn De Paepe, Jan Pieters, Bart Merci, Wim Cornelis, Donald Gabriels, Peter Demeyer

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    395 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Computermodellering en validatie, d.m.v. schaalmodellen, van luchtstromingen in natuurlijk geventileerde stallen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie