Computermodellering en validatie, d.m.v. schaalmodellen, van luchtstromingen in natuurlijk geventileerde stallen

Merlijn De Paepe, Jan Pieters, Bart Merci, Wim Cornelis, Donald Gabriels, Peter Demeyer

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    395 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten