Construction of a bio-test for infecting red clover plants with Sclerotinia trifoliorum

Tim Vleugels, Joost Baert, Erik Van Bockstaele

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Construction of a bio-test for infecting red clover plants with Sclerotinia trifoliorum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie