Construction of an overlapping YAC library of the Arabidopsis thaliana genome

R Schmidt, Gerda Cnops, I Bancroft, C Dean

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Construction of an overlapping YAC library of the Arabidopsis thaliana genome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen

    Landbouw & Biologie