Consumentenenquete mbt 'Perceptie van GGOs'

Linde Inghelbrecht

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

  Uittreksel

  Uit een reeks interviews met stakeholders uit de agribusiness, over hun bedrijfspolitiek tov genetisch gemodificeerde (GG) gewassen, bleek dat veel van de stakeholders de consumentenhouding vooropzette als belangrijke reden om GM gewassen (niet) te commercialiseren. Echter, veel stakeholders erkenden dat zij slechts in beperkte mate de houding van de consument tov GM gewassen opvolgden. Desondanks waren hun uitspraken over de consumentenhouding vaak zeer expliciet. Daarom werd een consumenten enquête afgenomen waarin de vaak terugkerende uitspraken over de GM-consumentperceptie getoetst werden aan de werkelijkheid. Dit onderzoek werd uitgevoerd in een samenwerking met de Belgische consumentenorganisatie OIVO-CRIOQUE.
  Een poll van 668 willekeurig geselecteerde consumenten werd telefonisch geïnterviewd. De data zijn geanalyseerd met een ?2 test, volgens geslacht, gezinsgrootte, gezinssamenstelling, familie-type, beroep, leeftijd, en of de geïnterviewde al dan niet de hoofdverantwoordelijke was voor de gezinsaankopen.
  De presentatie biedt inzicht of een consument bewust op de aanwezigheid van GM-ingrediënten let tijdens het winkelen, of GM-vrij een hoofdreden is om een product (niet) te kopen, en of de consument organische en genetisch gemodificeerde producten als complementair beschouwd. Ook werd de consument zijn willingness to pay voor GM-producten geanalyseerd (ook op welke de bijhorende condities zijn: economisch, ecologisch, of gezondheid), alsook geven de resultaten een idee over de flexibiliteit van consumenten om GM gewassen (niet) toe te laten in voeding, voeder en biobrandstof toepassingen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul.-2011

  Dit citeren