Coronacrisis zware opdoffer voor meerderheid van boeren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Uittreksel

Een enquête over de impact van de coronacrisis bij de Vlaamse boeren toont aan dat het grootste deel van de landbouwsector zowel financieel als psychisch een stevige dreun krijgt. Veel indicatoren staan op rood. Landbouwers zeggen dat de crisis heeft ingehakt op hun welzijn, hun tevredenheid over het inkomen en hun vertrouwen in de toekomst. De enquête bracht relevante verschillen aan het licht tussen landbouwers die hun producten via de korte keten verkopen en zij die alles via de groothandel verkopen, maar de hypothese dat de korte keten de boeren behoedt voor omzetverliezen wordt slechts ten dele bevestigd.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftVilt vzw
Aantal pagina’s1
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jun.-2020

Trefwoorden

  • B410-landbouwhydrologie
  • enquête
  • corona
  • landbouwsector

Dit citeren