COST Action Urban Agriculture Europe: stadslandbouw in Warschau, Polen: Rapport Short Term Scientific Mission

Charlotte Prové

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  190 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit document is het verslag van een korte onderzoeksmissie in het kader van COST Action TD 1106 - Urban agriculture Europe. Binnen de context van Warschau (Polen) werden de kansen en obstakels voor de ontwikkeling van stadslandbouw in kaart gebracht. Er werd gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews (17) en informele gesprekken met relevante actoren. Zowel informele als formele documenten werden geanalyseerd. Uit de data is gebleken dat het begrip 'stadslandbouw' erg nieuw is voor de meeste personen binnen het beleid en andere organisaties. Toch is er een kleine en sterk verbonden groep actief bezig het produceren van lokaal en biologisch voedsel te promoten. Deze krijgen echter weinig weerklank binnen de huidige gang van zaken. Deze mensen moeten opboksen tegen een cultuur die landbouw en landbouwproductie in de stad niet als positief evalueert. De mentaliteit van de stad neigt ook eerder naar kortetermijn denken waarin investeringen die het meeste opbrengen vaak voorrang krijgen. Toch liggen er in Warschau met haar traditie van volkstuinen en een parkareaal van 28% enorm veel kansen voor het creëren van een bloeiende stadslandbouwbeweging.
  Vertaalde titel van de bijdrageCOST Action Urban Agriculture Europe: stadslandbouw in Warschau, Polen: Rapport Short Term Scientific Mission
  Oorspronkelijke taalEngels
  Aantal pagina’s39
  PublicatiestatusGepubliceerd - 8-mei-2014

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'COST Action Urban Agriculture Europe: stadslandbouw in Warschau, Polen: Rapport Short Term Scientific Mission'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren