Crop response of leek on fertilizer N from raw and composted chicken manure in organic horticulture

Koen Willekens, Bert Reubens, Bart Vandecasteele, Annelies Beeckman, Lieven Delanote, Stefaan De Neve

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Crop response of leek on fertilizer N from raw and composted chicken manure in organic horticulture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie