Cultivating connections in the urban agriculture movement: An exploratory analysis of diversity and engagement in Philadelphia

Charlotte Prové, Joost Dessein, Michaël De Krom

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

    45 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Cultivating connections in the urban agriculture movement: An exploratory analysis of diversity and engagement in Philadelphia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen