Culture-Sustainability Relation: Towards a Conceptual Framework

Katriina Soini, Joost Dessein

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  65 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Culture-Sustainability Relation: Towards a Conceptual Framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Sociale wetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen