Current and new approaches in GMO detection: challenges and solutions

Marie-Alice Fraiture, Philippe Herman, Isabel Taverniers, Marc De Loose, Dieter Deforce, Nancy Roosens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  224 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Current and new approaches in GMO detection: challenges and solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen