Current and new approaches in GMO detection: challenges and solutions

Marie-Alice Fraiture, Philippe Herman, Isabel Taverniers, Marc De Loose, Dieter Deforce, Nancy Roosens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    225 Downloads (Pure)
    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten