Current distribution and population dynamics of Mnemiopsis leidyi populations in the Belgian part of the North Sea and Westerschelde estuary

Lies Vansteenbrugge, Kristian Hostens, Marleen De Troch, Magda Vincx

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    44 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Current distribution and population dynamics of Mnemiopsis leidyi populations in the Belgian part of the North Sea and Westerschelde estuary'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen