Cytological and molecular characterization of intertribal hybrids between the geophytes Anemone coronaria L. and Ranunculus asiaticus L. (Ranunculaceae)

Emmy Dhooghe, Dirk Reheul, Marie-Christine Van Labeke

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologiepeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Cytological and molecular characterization of intertribal hybrids between the geophytes Anemone coronaria L. and Ranunculus asiaticus L. (Ranunculaceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie