De aanpasbaarheid van de Kempen: een terugblik

Valerie Dewaelheyns, Hubert Gulinck, Pieter Foré, Björn Bracke, Pieter Van den Broeck

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

  375 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De geschiedenis van de Kempen laat zich lezen als een voortdurende aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Deze aanpassingen vonden de laatste eeuwen in snel tempo plaats door omslagen in beleidsdenken, veranderingen in industrie, landbouw en bosbouw, en onder invloed van een steeds toenemend aantal groepen van actoren. Tussen vele tragische verhalen van aanslag op bodem, natuur, milieu en landschap lezen we ook verhalen van flexibiliteit waarmee actoren eventueel openingen lieten om hun gebied te verduurzamen. Ruimtelijke aanpassingen aan klimaatverandering zijn in die zin niet meer dan een nieuwe aanpassingsgolf, maar moeten wel geplaatst worden binnen een overkoepelende en duurzame gebiedsontwikkeling. Het verkennen van de aanpasbaarheid van de Kempen aan klimaatsveranderingen kan belangrijke lessen leren uit de relaties tussen mens en natuur, het ruimtegebruik en het ruimtelijk beleid doorheen de ontwikkelingsgeschiedenis van de Kempen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelKlimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging
  EditorsGeorges Allaert, Laurens Bouwer, Renaat De Sutter, Hubert Gulinck, Patrick Meire, Sylvie Van Damme, Pieter Van den Broeck, Veerle Van Eetvelde
  Aantal pagina’s11
  Plaats productieGent
  UitgeverijAcademia Press
  Publicatiedatum2012
  Pagina's103-113
  ISBN van geprinte versie978 90 382 2040 6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012
  EvenementCcASPAR Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging - Gent, België
  Duur: 17-dec.-201218-dec.-2012
  http://www.ccaspar.ugent.be

  Dit citeren