De benadering van initiatieven voor duurzame ontwikkeling van landbouw als karakteristieken van leerpraktijken

Laure Triste, Fleur Marchand, Joke Vandenabeele, Lies Debruyne, Ine Coteur, Ludwig Lauwers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'De benadering van initiatieven voor duurzame ontwikkeling van landbouw als karakteristieken van leerpraktijken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie