De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2017 - 2018

Lieve De Cock, Johan Van Waes

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekpeer review

  42 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Met deze publicatie zetten we een tweejaarlijkse traditie verder. Voor de vijfde maal bundelden we informatie over bio- en bio-gerelateerd onderzoek met als doelgroep de biologische landbouw en voedingssector in Vlaanderen. In dit overzicht zetten onderzoekers hun projecten en de resultaten van hun onderzoek uitgevoerd in 2017 en 2018 in de kijker.

  Binnen het nieuwe Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022 krijgt onderzoek een nog belangrijker plaats en wil de overheid de kennisontwikkeling voor de biologische landbouw en voeding verder een boost geven. Dit stemt ons zeer hoopvol. Voor een optimale inzet van de beschikbare middelen is samenwerking tussen alle kenniscentra en met de sector van cruciaal belang. Het voorbije jaar werkte het Vlaams BioKennisNetwerk alvast samen aan een update van zijn ‘Onderzoeksstrategie voor de biologische landbouw en voeding: 2018-2022’. Met de uitbouw van een Living lab Agro ecologie en biologische landbouw willen we in de toekomst met alle kenniscentra tezamen extra ruimte creëren om met onderzoeksvragen en kennisnoden aan de slag te gaan.

  De volgende studiedag van NOBL gaat door op 10 januari 2019 op en tijdens de Agriflanders-beurs. Tijdens deze studiedag, met als titel ‘Biologische landbouw, smartfarming², focust NOBL, samen met Boerenbond, Inagro, CCBT en ILVO, op de waarde van nieuwe technologieën voor innovaties in de biologische landbouw. Met de aanwezigen zal gereflecteerd worden over de rol die deze nieuwe technologieën kunnen spelen voor familiale en minder gespecialiseerde bedrijven die vaak beperkter zijn in omvang. Ook zal gediscussieerd worden over de thema’s waarop onderzoek moet inzetten zodat de biologische land- en tuinbouw in Vlaanderen in de toekomst nog ‘slimmer’ kan produceren.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijNOBL - Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & Voeding
  Volume2017-2018
  Aantal pagina’s157
  ISBN van elektronische versie9789040303999
  PublicatiestatusGepubliceerd - nov.-2018

  Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • biologisch
  • landbouw
  • NOBL

  Dit citeren