De bodem kan het water niet slikken

Onderzoeksoutput: Andere bijdrage

Uittreksel

Onze bodems kunnen hevige buien vaak niet slikken, met modderstromen en ondergelopen kelders tot gevolg. Dat is niet enkel een probleem van verharding rond huizen, maar ook van sterk samengedrukte bodems die niet veel water meer doorlaten. Het probleem is alomtegenwoordig en dat komt doordat we steeds meer en zwaardere machines gebruiken om het land te bewerken.
Oorspronkelijke taalNederlands
PublicatiestatusGepubliceerd - jun.-2022

Dit citeren