De CSA-robot - mechanische onkruidbestrijding in biologische beddenteelt wordt een stuk eenvoudiger

Simon Cool, Rembrandt Perneel, Francis Wyffels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftBIOpraktijk
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-sep-2020

Dit citeren