De druk van gewasbescherming minimaliseren met behulp van de verschillende functies van de indicatorenset DISCUSS

Hilde Wustenberghs, Davina Fevery, Ludwig Lauwers, Fleur Marchand, Pieter Spanoghe

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  2 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Duurzame gewasbescherming (DGB) bestaat uit veel facetten. Daarom kunnen landbouwers de transitie naar DGB zeer complex vinden. De tweeledige indicatorenset voor duurzame gewasbescherming (DISCUSS) belicht alle facetten en kan klaarheid scheppen in deze complexiteit. Om landbouwers doelgericht op weg te helpen naar DGB, moet de complexiteit van het instrument echter gelijke tred houden met de timing waarin de landbouwer beslissingen neemt voor zijn bedrijf. Daarom verkennen we in deze paper de potentiële functies van DISCUSS in functie van complexiteit en timing. Met resultaten uit de aardappel- en appelteelt tonen we drie potentiële functies voor DISCUSS: de indicatorenset kan gebruikt worden voor (1) simulaties ter ondersteuning van communicatie of bedrijfsbeslissingen, (2) evaluatie en monitoring, en (3) het ondersteunen van discussies in groepen landbouwers. We analyseren deze drie functies aan de hand van een kader voor duurzaamheidsbeoordeling op bedrijfsniveau in functie van strategische bedrijfsbeslissingen. Daaruit besluiten we dat de drie functies opeenvolgend gebruikt kunnen worden in verschillende stappen van de transitie naar DGB.
  TaalEngels
  TijdschriftScience of the Total Environment
  Exemplaarnummer618
  Pagina's (van-tot)1184–1198
  Aantal pagina's15
  ISSN0048-9697
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 15-mrt-2018

  Trefwoorden

  • B390-gewasbescherming

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'De druk van gewasbescherming minimaliseren met behulp van de verschillende functies van de indicatorenset DISCUSS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren