De druk van gewasbescherming minimaliseren met behulp van de verschillende functies van de indicatorenset DISCUSS

Hilde Wustenberghs, Davina Fevery, Ludwig Lauwers, Fleur Marchand, Pieter Spanoghe

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten